כנרת יפרח - עורכת לשונית, עורכת תוכן ומנחת סדנאות


kinnerety@gmail.com :דוא"ל

:טלפון
054-7675598
03-7362278


עוד בנושא:  עריכה לשונית | עריכת תוכן | הגהה | עורכת לשונית