אפשר לסמוך עליהן: על שימוש נכון בסמיכויות

© כתבה: כנרת יפרח, עורכת לשונית ועורכת תוכן

סמיכות היא צמד של שמות (שמות עצם, שמות תואר וכו') שיוצרים יחד יחידת משמעות חדשה. למשל, שם העצם גן ושם העצם ברבים חיות, כשיוסמכו זה לזה ייצרו משמעות חדשה: גן חיות. כך גם שם התואר יפה ושם העצם תואר יוצרים יחד את המשמעות החדשה יפה תואר.

 

שם העצם הראשון הוא הנסמך, והשני הוא הסומך. כדי לזכור זאת אפשר לזכור את ראשי התיבות נ"ס (נסמך סומך).

 

על סוגי סמיכויות ושימושיהן קראו באתר הנפלא של רוני הפנר השפה העברית.

 

כך תזהו סמיכות (ועל הדרך גם תיידעו ותרבו אותה)

כשאתם מתלבטים אם לפניכם סמיכות או קשר אחר בין שתי מילים, נסו להוסיף ה"א הידיעה למילה השנייה. אם הניסיון עולה יפה, זו סמיכות. למשל, בצירוף בית גדול אי אפשר ליידע את המילה גדול (כלומר להוסיף לה ה"א הידיעה), ולכן אין זו סמיכות אלא שם עצם ותוארו. לעומת זאת, בצירוף בית קפה אפשר ליידע את המילה קפה: בית הקפה. וזו אכן סמיכות.

 

מכאן נלמד גם הכלל המוּכּר (לפחות לדוברי עברית מבית) שכדי ליידע את הסמיכות כולה, מיידעים רק את הסומך, כך: בלורית השיער של החלוץ הקלאסי הייתה לשם דבר (ולא הבלורית שיער). ואם בכללים מוּכּרים עסקינן, הרי לכם עוד אחד: כשמרבים סמיכות, מרבים רק את הנסמך. ועם הכללים האלה כבר אפשר לדבר על יפי הבלורית והתואר היושבים בבתי הקפה.

 

שניים הם אחד יותר מדי: קשיים ופתרונם

מאחר שהסמיכות היא יחידת משמעות מורכבת, מומלץ מאוד שלא להרכיב על גבה עוד גורמים, או במילים אחרות, לא לסבך את המצב יותר ממה שהוא כבר מסובך. במה דברים אמורים? בשני נסמכים (או יותר) שנשענים על סומך אחד, בשרשרת סמיכויות ובדו משמעות. ועכשיו לאט:

 

שני נסמכים לסומך אחד

 

דוגמאות

א. יש לי ניסיון רב בעיצוב ובניית אתרים (עיצוב ובנייה נסמכים, אתרים סומך)

ב. פעילים חברתיים חוששים מפני נסיגת וצמצום מדינת הרווחה (נסיגה וצמצום נסמכים, מדינת הרווחה סומך)

ג. בעלי, מנהלי ועובדי החברה התכנסו לדון במצב (בעלים, מנהלים ועובדים נסמכים, החברה סומך)

 

פתרון ראשון (אבל לא הטוב שבהם): לפרק לסמיכויות נפרדות לגמרי

א. עיצוב אתרים ובניית אתרים

ב. נסיגת מדינת הרווחה וצמצום מדינת הרווחה

ג. בעלי החברה, מנהלי החברה ועובדי החברה

 

פתרון שני: לפרק את הסמיכות עם או בלי כינוי קניין (שייכות) ולהוסיף את המילה של

א. עיצוב ובנייה של אתרים

ב. נסיגה וצמצום של מדינת הרווחה, או עם כינוי קניין: נסיגתה וצמצומה של מדינת הרווחה

ג. הבעלים, המנהלים והעובדים של החברה, או עם כינוי קניין: בעליה, מנהליה ועובדיה של החברה

 

פתרון שלישי: להעביר נסמך אחד או יותר לצדו השני של הסומך, ורק אז להוסיף כינוי קניין

א. עיצוב אתרים ובנייתם

ב. נסיגת מדינת הרווחה וצמצומה

ג. בעלי החברה, מנהליה ועובדיה

 

ודומה לזה הכלל שאין חציצה בין מילת יחס ובין שם העצם שלה:

טעות: השומרים עמדו לפני ואחרי הנשיא.

תיקון: השומרים עמדו לפני הנשיא ואחריו.

 

שרשרת סמיכויות

 

דוגמאות

א. הרחבת מִחזור בקבוקי זכוכית (הסמיכויות: הרחבת-מִחזור; מִחזור-בקבוקים; בקבוקי-זכוכית)

ב. בהלת קניית תוספי תזונה (הסמיכויות: בהלת-קנייה; קניית-תוספים; תוספי-תזונה)

 

פתרון: לפרק, להוסיף כינויים, לתבל ביידוע ובמילות יחס, לשחק עם זה

א. הרחבת המִחזור של בקבוקי זכוכית; הרחבתו של מִחזור בקבוקי זכוכית; הרחבת המִחזור של בקבוקים מזכוכית, ויש עוד.

ב. בהלת הקנייה של תוספי תזונה; הבהלה לקניית תוספי תזונה; בהלת הקנייה של תוספים לתזונה, ויש עוד.

 

דו משמעות

 

כשמוסיפים לסמיכות שמות תואר נוצרים לעתים צירופים בעלי יותר ממשמעות אחת. זה קורה בעיקר כששני השמות המרכיבים את הסמיכות הם מאותו מין ומספר.

 

דוגמאות

א. נוצות הציפורים היפות – מי יפות? הנוצות או הציפורים העוטות אותן?

ב. כתבי המלומדים המרתקים – מי מרתקים? המלומדים או כתביהם?

 

פתרון: לפרק כמובן

א. הנוצות היפות של הציפורים; נוצותיהן של הציפורים היפות

ב. הכתבים המרתקים של המלומדים; כתביהם של המלומדים המרתקים

 

חזרה לרשימת המאמרים